Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacja Uniwersytetu
Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w  Ustroniu powstał w związku z ogromnym zainteresowaniem taką formą działalności osób „50 +”. UTW w Ustroniu powołany został przez Fundację ESPRIT.
Celem UTW w Ustroniu jest zagwarantowanie seniorom pożytecznego spędzenia czasu, rozwijanie swoich zainteresowań, proponowanie wartościowego zajęcia, które poprawi uczestnikom zajęć jakość życia psychicznego, intelektualnego i fizycznego.
Bycie studentem UTW w Ustroniu to propozycja stworzenia nowej jakości funkcjonowania na emeryturze.

KONTAKT
Wszelkie uwagi i propozycje przyjmowane są w czasie dyżurów członków
Rady Programowej:
wtorek  10.00 - 12.00 -  Akademia ESPRIT                                                

K O M U N I K A T
 
Ze względów  organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żeby regulowali składki członkowskie w czasie dyżurów Rady Programowej tj. we wtorki od godz. 10.00 do 12.00

Akademia Esprit: tel.    +48 606 486 333, 33 486 33 33
Danuta Koenig:  tel.     +48 537 727 621 
E-mail: info@esprit-akademia.pl

Godziny otwarcia Akademii Esprit: 10:00 - 18:00

Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu


Skład Rady Programowej:
Danuta Koenig – przewodnicząca,
Grażyna Słotwińska - zastępca przewodniczacego 
Józefa Kubica - sekretarz
Zofia Gaj - skarbnik
Członkowie:
Andrzej Piechocki, Stanisław Kubicius, Zbigniew Niemiec, 
Uniwersytet  skupia się na organizowaniu  zajęć zgodnie z zainteresowaniami określonymi  w ankietach diagnozujących potrzeby ustrońskiego UTW .
Są to m.in.:                                                        
 • lektoraty języków obcych - język angielski, niemiecki,
 • informatyka
 • trening pamięci
 • joga
 • taniec liniowy
 • gimnastyka dla pań
 • aqa aerobic
 • nordic walking
 • wyjazdy do teatru, kina, koncerty,
 • wycieczki krajoznawczo turystyczne -edukacyjne
 • wykłady
 • warsztaty tematyczne

  Udział w wykładach jest bezpłatny.
Zajęcia odbywać się będą:
 1. Akademii ESPRIT, ul. Daszyńskiego 2, 43-450 Ustroń
 2. Muzeum Ustrońskie, ul. Hutnicza 3, 43-450 Ustroń
 3. Oddział MU – Zbiory Marii Skalickiej, ul. 3 Maja 68, 43-450 Ustroń
 4. Szkoła Podstawowej nr 1, ul. Partyzantów 2, 43-450 Ustroń
 5. Szkoła Podstawowej nr 2, ul. Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń
Zapraszamy  do współpracy.