Zajęcia językowe

   Zajęcia dla tych, którzy chcą szybko zdobyć umiejętność porozumiewania się w życiu codziennym lub podróży. W połączeniu z informacjami o kulturze kraju poznawanego języka tworzy to ciekawy i praktyczny program nauki, tym bardziej, że zapewniamy miłą, przyjazną i bezstresową atmosferę i innowacyjne metody nauczania. Dzięki temu uczestnicy szybciej uzyskują znakomite rezultaty, zwłaszcza w swobodnym porozumiewaniu się!

   Nasza oferta obejmuje język angielski i niemiecki.
   

   Zajęcia prowdzone są w dwóch formułach: kursy ogólne oraz kursy konwersacyjne.
   
   Kursy ogólne są przeznaczone dla osób, które chcą w równym stopniu rozwijać umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania w języku obcym. Zajęcia są prowadzone w oparciu o główne założenia metody komunikacyjnej, kładą nacisk na promowanie autentycznej komunikacji i rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.
 
Kursy konwersacyjne zostały opracowane z myślą o słuchaczach, którzy chcieliby przełamać barierę językową i doskonalić umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Każde zajęcia poświęcone są innemu zagadnieniu (bloki tematyczne), zaś dominującymi formami pracy są rozmowy w parach i z nauczycielem oraz debaty i dyskusje. Gramatyka odgrywa rolę drugorzędną, dając priorytet ćwiczeniom o charakterze komunikacyjnym. Dzięki takiej formule zajęć, słuchacze poszerzają znajomość słownictwa, pokonują barierę komunikacyjną i uczą się swobodne formułować swoje opinie w języku obcym.
    
Osoby dorosłe mają do wyboru szeroki wachlarz kursów na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się w małych, starannie dobranych grupach, dzięki czemu każdy słuchacz może liczyć na indywidualną uwagę i wsparcie nauczyciela, który uwzględni jego potrzeby i indywidualne problemy. Wyróżnikiem naszej metody jest wysoka skuteczność w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, czyli rozumienia i swobodnego użycia autentycznego, idiomatycznego języka w sytuacjach życia codziennego.