UTW ZapisyDyżury Rady Programowej :
Wtorek
            10.00-12.00            -          Akademia Esprit

Szczegóły na stronie www.esprit-akademia.pl

POBIERZ
 
OPŁATY
Osoby zainteresowane udziałem w propozycjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku  proszone są o uiszczenie składki członkowskiej w wysokości 12,50 zł za miesiąc płatne  z góry za pierwszy semestr (4 miesiące) tj. 50 zł.   Opłaty za 1 godzinę zajęć pozostają bez zmian, wynoszą 10 zł za 1 godzinę zegarową. Opłaty należy regulować z góry za każdy miesiąc, najpóźniej w dniu rozpoczęcia  zajęć danego miesiąca.
Wpłatę można dokonać osobiście przy zapisie.

Opłaty za udział w zajęciach przyjmować będzie przewodniczący poszczególnych grup na pierwszych zajęciach.
Zajęcia w grupach zaplanowanych w harmonogramie zostaną zorganizowane w zależności od ilości zgłoszeń (10 osób w grupie).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW DO AKTYWNOŚCI
Dyżury Rady Programowej :
Wtorek
10:00 – 12:00 - Akademia Esprit