UTW Zapisy

Już od 3 do 25 września w siedzibie UTW Ustroń w Akademii Esprit przyjmowane są   zapisy na nowy rok akademicki. Inauguracja  roku akademickiego odbędzie się 29 września  2018 o godz. 15.00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”. Wykład inauguracyjny przedstawi prof. dr hab. Tadeusz Sławek. W części artystycznej wystąpi znakomity i bardzo popularny ustroński Zespół Tekla Klebetnica.

Zapisy na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane są na następujące zajęcia:
Przyjmujemy zapisy na następujące zajęcia:
1. Język angielski:   
  • zaawansowana                                              
  • średniozaawansowana
  • grupa początkująca                                                Lektor - mgr Kotorri Aldin
2. Język niemiecki – grupa początkująca (kontynuacja)  Lektor - mgr Jerzy Dworak
3. Język rosyjski –  grupa poczatkująca                                 Lektor - mgr Helena Cebo
4. Zajęcia komputerowe:
  • grupa kontynująca                                                       mgr Kinga Ludorowska
  • grupa początkująca
5. Gimnastyka dla Pań                                                          mgr Iwona Kulis
6. Joga                                                                                    Alicja Sobańska
7. Taniec liniowy                                                                   Adam Foks
8. Trening pamięci                                                               mgr Iwona Kulis
9. Plastyka (malarstwo, ceramika)                                     mgr Dariusz Gierdal
                                                                                                 Magdalena Dyło
10. Aquaaerobik w basenie solankowym 
11. Nordic Walking
12. Taniec towarzyski             ( zapisy parami)
Raz w miesiącu odbywać się będą wykłady. Realizowany będzie także cykl wycieczek do kina, teatru i krajoznawczych. Harmonogram zajęć, wykładów i wycieczek  przedstawiony zostanie  do 5 października.

Szczegóły na stronie www.esprit-akademia.pl

POBIERZ
 
OPŁATY
Osoby zainteresowane udziałem w propozycjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku  proszone są o uiszczenie składki członkowskiej w wysokości 10 zł za miesiąc płatne  z góry za pierwszy semestr (4 miesiące) tj. 40 zł.   Opłaty za 1 godzinę zajęć pozostają bez zmian, wynoszą 8 zł za 1 godzinę zegarową. Opłaty należy regulować z góry za każdy miesiąc, najpóźniej w dniu rozpoczęcia  zajęć danego miesiąca.
Wpłatę można dokonać osobiście przy zapisie.

Opłaty za udział w zajęciach przyjmować będzie przewodniczący poszczególnych grup na pierwszych zajęciach.
Zajęcia w grupach zaplanowanych w harmonogramie zostaną zorganizowane w zależności od ilości zgłoszeń (10 osób w grupie).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW DO AKTYWNOŚCI
Dyżury Rady Programowej :
Wtorek
10:00 – 12:00 - Akademia Esprit

Komunikat
 
Zajęcia agua aerobicu dla członków UTW będą się odbywały na basenie solankowym w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia w każdy wtorek o godzinie 16.00.
Czas trwania zajęć – 60 minut.
 Cena karnetu:

  1. 4 wejścia  - 54 zł, ważność karnetu – 2 miesiące
  2. 8 wejść     - 102 zł, ważność karnetu – 3 miesiące
Karnety są do nabycia w kasie w budynku Instytutu, na parterze, obok szatni.
Przy zakupie należy podać hasło: UTW Ustroń.
Pierwsze zajęcia odbędą się 2 października o godz.16.00.