Zajęcia muzyczne

     Edukacyjne zajęcia o charakterze muzyczno-ruchowym są niezwykle atrakcyjne dla dziecka. Wykorzystują one elementy rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a, systemu Carla Orffa oraz aktywnego słuchania muzyki (ruch uporządkowany muzyką, wspólne muzykowanie, śpiew, granie na instrumentach).
       Zajęcia wykorzystują aktywny kontakt z muzyką i dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci. Wspomagają harmonijny rozwój we wszystkich jego sferach: 
- motorycznej (zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa), 
- poznawczej (wspomaganie funkcji uwagi, pamięci, równoczesne stymulowanie zmysłu wzroku, słuchu 
i dotyku),
- emocjonalno-społecznej (funkcjonowanie i współpraca w grupie).


Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!