Akademia Esprit – jesteśmy dla każdego: i małego, i dużego!!!

Zajęcia logopedyczne

   Specjalistyczne zajęcia z profesjonalnym logopedą, który, pracując nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną – w efekcie uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale także właściwej komunikacji. Treści, formy i metody zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie nieprawidłowości wykrytych w mowie.
   Celem warsztatów jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi, a także stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy i wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej poprze praktyczne wykorzystanie nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń.
          
     Zapraszamy na pierwszą konsultację.