Warsztaty terapeutyczne wspierające rozwój

Wszystko, co wiemy o świecie i o sobie, zawdzięczamy zmysłom…

     Twoje dziecko ma kłopoty z koncentracją, nie potrafi skupić się na lekcji, zapomina o zadaniach, jest rozkojarzone, nadpobudliwe i wszystko je rozprasza? Mamy na to sposób - warsztaty terapeutyczne wspomagające rozwój! Przyjdź do naszych terapeutów, a razem zaradzimy kłopotom i znajdziemy sposób na poprawę funkcjonowania Twojego dziecka w środowisku przedszkolnym lub szkolnym. 
 
W zależności od potrzeb, proponujemy zajęcia indywidualne lub warsztaty grupowe:

TERAPIA BILATERALNA
 
- skierowana jest do dzieci przejawiających specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, trudności z zapamiętywaniem, trudności z koncentracją, skupieniem uwagi).
    Ćwiczenia pozytywnie wpływają na rozwój integracji sensorycznej dziecka, w tym równowagę, koordynację, lateralizację, percepcję przestrzenną, a także na rozwój zdolności fizycznych i poznawczych. Program dobierany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka, a głównym jego celem jest zachęcenie mózgu do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców.

 
TERAPIA RĘKI
 
    Głównym założeniem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym (w czynnościach samoobsługowych, w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w sferze edukacyjnej). Zajęcia skierowane są zarówno do dzieci przejawiających zaburzenia w rozwoju, o specyficznych trudnościach w nauce,  jak również dla dzieci w normie intelektualnej. Pracujemy zarówno nad usprawnieniem motoryki małej, precyzyjnymi ruchami palców i dłoni, jak również nad poprawą napięcia mięśniowego oraz poprawą świadomości i czucia całego ciała.
 
  Zajęcia trwają od 30 do 60 minut (w zależności od wieku dziecka)

 

 


 
TAJNIKI UMYSŁU 
(warsztaty grupowe z elementami Integracji Sensorycznej i Terapii Bilateralnej)
 
 - zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy ze skupieniem uwagi, koncentracją, czytaniem, pisaniem i liczeniem; dla dzieci impulsywnych, mających kłopoty z uspokojeniem swoich emocji i myśli; dla dzieci przejawiających problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową; dla dzieci, które muszą wkładać więcej wysiłku w naukę i opanowywanie nowych umiejętności.
    Na zajęciach skupiamy się na wszechstronnym rozwoju dziecka. Pracujemy na wszystkich jego zmysłach (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, czucie głębokie, zmysł równowagi), które są prostą drogą do prawidłowego funkcjonowania mózgu.
Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach:
- dla dzieci w wieku 2-3 lat: 45 minut raz w tygodniu (możliwa obecność rodzica)
- dla dzieci w wieku 4-5 lat i  6-7 lat:  30 i 45 minut  raz w tygodniu
- dla dzieci w wieku 8-10 lat: 60 minut raz w tygodniu

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
 
- skierowany jest do dzieci, które przejawiają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych, mają problemy z kontrolowaniem emocji i zachowań, jak również kłopoty edukacyjne (dysleksja, problemy z koncentracją i uczeniem się). Zajęcia skierowane są także dla dzieci z ADHD, ADD, Zespołem Aspergera.
    W terapii skupiamy się na wspieraniu rozwoju psychospołecznego oraz emocjonalnego. Pracujemy nad kontrolą własnych emocji, nabywaniem i utrwalaniem kompetencji komunikacyjnych, a także nad elastycznością w kontaktach rówieśniczych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach.