W świecie tańca

Zajęcia taneczno-baletowe dla najmłodszych - nauka elementów tańca klasycznego połączona z zabawą. Balet uelastycznia całe ciało dziecka, kształtuje prawidłową postawę, nadaje gibkości i gracji ruchów, doskonali także charakter – uczy dyscypliny i wytrwałości, co procentuje w życiu. Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi pozycjami baletowymi, kształtowanie koordynacji ruchowej i świadomości własnego ciała, a także wyrobienie wrażliwości na muzykę klasyczną.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-7 lat