W świecie kolorów

Zajęcia plastyczno-artystyczne dające dzieciom nieskrępowane możliwości ekspresji - łączą rysowanie, malowanie, lepienie, wyklejanie; poprawiają sprawność manualną, uczą wrażliwości, bystrości, uważności, rozwijają kreatywność i pomysłowość; stymulują inteligencję wizualno-przestrzenną, wspierają rozwój emocjonalny i społeczny. Nieskrępowane działąnia twórcze wyzwalaj pozytywną energię, pozwalają dzieciom wyrażać siebie i odreagowywać napięcia; zajęcia plastyczne rozwijają prawą półkulę mózgu, stymulują koordynację wzrokowo-ruchową.