W świecie bajek

Zajęcia edukacyjne oparte na literaturze, zabawie, działaniu artystycznym; poprzez czytanie dzieciom książek (polecanych przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom) uczymy je wartości, rozwijamy ich umiejętności językowe, doskonalimy pamięć i wyobraźnię, kształtujemy wrażliwość, poszerzamy wiedzę,.
Zajęcia poświęcone są konkretnym uniwersalnym wartościom, takim jak np. szacunek, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina czy mądrość; poznawane utwory stają się pretekstem do rozmów oraz zabaw, które pomagają dzieciom lepiej zrozumieć istotę każdej z wartości.