Sensoplastyka

     Sensoplastyka to zajęcia, które stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak, czyli wpływają na optymalny rozwój całego organizmu dziecka. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym „łatwiej” się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle - zarówno dziecka, jak i dorosłych.
  Podczas warsztatów wykorzystujemy bezpieczne, ekologiczne i biodegradowalne materiały plastyczne
Na zajęciach sensoplastyki:
- wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
- dbamy o harmonijny rozwój małych dzieci,
- wspieramy rozwój zmysłów,
- stymulujemy kreatywność i twórcze myślenie,
- poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

Sensoplastyka to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta barw.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach sensoplastyki:
- uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
- wspieranie samodzielności,
- czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
- doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
- wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
- wychodzenie ze schematów,
- elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
- poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
- współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
- pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Sensoplastyka wykorzystuje techniki arteterapeutyczne –  sprzyja więc także relaksacji i wyciszeniu!

Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!

Galeria zdjęć