Sensoplastyka

     Sensoplastyka to zajęcia, które stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak, czyli wpływają na optymalny rozwój całego organizmu dziecka. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej, tym „łatwiej” się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle - zarówno dziecka, jak i dorosłych.
  Podczas warsztatów wykorzystujemy bezpieczne, ekologiczne i biodegradowalne materiały plastyczne
Na zajęciach sensoplastyki:

 wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
 dbamy o harmonijny rozwój małych dzieci,
 wspieramy rozwój zmysłów,
 stymulujemy kreatywność i twórcze myślenie,
 poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

Sensoplastyka to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta barw.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach
sensoplastyki:

 uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 wspieranie samodzielności,
 czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 wychodzenie ze schematów,
 elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Sensoplastyka wykorzystuje techniki arteterapeutyczne –  sprzyja więc także relaksacji i wyciszeniu!

Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!

Galeria zdjęć