Język niemiecki

     Nauka niemieckiego od najmłodszych lat sprawi, że Twoja pociecha osłucha się z nim i dzięki nam polubi go!

     Czy wiesz, że najkorzystniejsze dla dziecka jest zacząć naukę języka obcego od języka niemieckiego? Ma to korzystny wpływ na jego dalszą edukację i naukę innych języków!
     Język niemiecki jest i będzie niezwykle przydatny - to język naszego sąsiada, którym posługuje się ponad 100 mln ludzi, Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, Polacy często wyjeżdżają do pracy w Niemczech, a ponad 40% turystów przyjeżdża do nas z Niemiec.
     Dzieci dużo łatwiej uczą się języków obcych - przed ukończeniem 6 roku życia mogą przyswoić go bez obcego akcentu! Od ok. drugiego roku życia nauka języka odbywa się w sposób świadomy, a na naukę języka jesteśmy zorientowani jeszcze przed narodzinami! Składnia i morfologia języka obcego łatwiej są przyswajane w okresie dzieciństwa.

     Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego w Akademii Esprit?
1. Pracując z dzieci dużo śpiewamy, dobrze się bawimy, a podczas interakcji poznajemy nowe słownictwo i struktury.
2. Lektor współpracuje z Puppetem (tylko u maluszków!), który mówi głównie w języku niemieckim, dzięki czemu dzieci poznają dodatkowe słownictwo w formie biernej.
3. Nowo poznawane słownictwo i struktury ćwiczymy wspólnie, utrwalamy i aktywizujemy - dzieci uczą się ich używać.
4. Na naszych kursach stosujemy dużo ćwiczeń TPR (Total Physical Response), a więc z użyciem odpowiedzi całym ciałem, mimiki i gestykulacji - w taki sposób dzieci łączą słowa i struktury z kontekstem, w którym ich używają, co zdecydowanie zwiększa skuteczność przyswajania języka.
5. Do domu dzieci dostają przyjemne zadania - odsłuchanie piosenki lub obejrzenie krótkiego edukacyjnego materiału video, dzięki czemu utrwalają materiał poznany na zajęciach.
6. Po każdych zajęciach rodzice otrzymują informacje o postępach prac dzieci, dzięki czemu mogą razem z dziećmi utrwalać zdobytą wiedzę.

Pracujemy w oparciu o program i metodykę KIKUS (HUEBER).

Zajęcia odbywają się cyklicznie w grupach 6-8-osobowych uwzględniających wiek dzieci:
* 3-4 lata - 1 raz w tygodniu 30 minut
* 5-6 lat - 2 razy w tygodniu po 30 minut
* 5-6 lat  - 2 razy w tygodniu po 30 minut
* 7-8 lat - 2 razy w tygodniu po 45 minut
* 8-10 lat - 2 razy w tygodniu po 45 minut
* 11-12 lat - 2 razy w tygodniu po 45 minut


Zapraszmy na pierwsze bezpłatne zajęcia!