Język niemiecki

 
Kurs języka niemieckiego dla najmłodszych to:

- wprowadzenie w świat języka niemieckiego;
- nauka poprzez zabawę;
- oswojenie i osłuchanie się z językiem obcym;
- zajęcia z native speakerem;
- konwersacje;
- metody aktywizujące;
- atrakcyjne materiały dydaktyczne;
- wykorzystanie narzędzi multimedialnych.