Język angielski

     Nauka języka angielskiego mająca charakter spontanicznej zabawy, jest najbardziej efektywna. Poprzez gry, zabawy, śpiewane piosenki dzieci oswajają się i osłuchują z językiem, poznają zwroty, słówka, uczą się akcentu i melodii języka. Ruch, emocje, radość, działanie twórcze wzmacniają jakość przekazu - dziecko uczy się polisensorycznie, język angielski dociera do niego wieloma kanałami, przez co nauka jest przyjemnością.