Akademia Esprit – jesteśmy dla każdego: i małego, i dużego!!!

GUKS

Od marca 2021 roku działa 
Gimnastyczny Uczniowski Klub Sportowy Fundacji Esprit!
Trenujemy pod nadzorem licencjonowanej trenerki Magdaleny Kubali!
Zapraszamy wszystkie dzieciaki od 4 roku życia:)

 

W naszym Klubie Sportowym:

angażujemy dzieci i młodzież do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

dbamy o wszechstronny rozwój fizyczny i umysłowy członków Klubu;

zachęcamy do udziału zawodników w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego;

kształtujemy pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 

Gimnastyczny Uczniowski Klub Sportowy:
 

prowadzi zajęcia sportowe w zakresie:
* akrobatyki sportowej,
* gimnastyki artystycznej,
* gimnastyki dla wszystkich,
* tańca sportowego;

organizuje dla zawodników obozy sportowewyjazdowe szkolenia i zgrupowania;

realizuje programy środowiskowe, miejskie i powiatowe związane z kulturą fizyczną i turystyką;

organizuje zawody, imprezy, pokazy posiadające sportowy charakter;

uczestniczy w ogólnokrajowym systemie zawodów sportowych;

współdziała z placówkami oświatowymi, szkołami oraz organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz sportu;

współpracuje z jednostkami samorządowymi.

 
Statut GUKS Fundacji Esprit

Deklaracja
Regulamin GUKS