Fizjo kids

    Fizjo-Kids to zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez specjalistę - fizjoterapeutę. Są to zajęcia ogólnorozwojowe wpływające na rozwój i sprawność fizyczną dzieci, wzmacniające mięśnie, kształtujące i korygujące postawę. Ruch i ćwiczenia są dla najmłodszych niezwykle ważne, a na tych zajęciach dobrego ruchu, energii, sportowych wyzwań nie zabraknie.

Cele gimnastyki
Fizjo-Kids:

 Kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała
 Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwaleniu
 Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące i wytrzymałościowe
 Zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń dla danej wady
 Uaktywnienie układów narządów ruchu i krążeniowo oddechowego
 Zwiększenie zakresu ruchu w stawach
 Wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych

Zajęcia prowadzone w małych grupach pod czujnym okiem fizjoterapeuty, który włącza każdemu z uczestników odpwiednie do zapotrzebowań ćwiczenia. Dzięki temu dzieci bawiąc się równocześnie pracują nad swoją postawą.

       Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!

Galeria zdjęć