Kursy języka angielskiego

SAVVY ED Dzieci 8-10 lat (1-3 kl. SP)

Dla dzieci na etapie wczesnoszkolnym proponujemy licencjonowany kurs SAVVY ED, szczegóły znajdują się w linku:

                                                SAVVY ED
 
 
ENGLISH FOR JUNIORS/ FLYERS - Młodzież 10-13 lat  (4-6 kl. SP)

Program skierowany do młodzieży będącej na początku drugiego etapu edukacyjnego (klasy 4-6 szkoły podstawowej). Uwzględnia podstawę programową realizowaną w szkołach. W ramach kursu prowadzone są lekcje z native speakerem.

Założeniem programu jest rozwijanie swobodnej komunikacji i przygotowywanie dzieci do toku egzaminacyjnego Cambridge English. Poważna nauka, ale w lekkiej formie z dodatkiem gier, zabaw, ruchu i z wykorzystaniem najnowszych narzędzi (tablety, tablica multmedialna). Kurs kończy się na poziomie A2+ z możliwością zdania egzaminu Cambridge English: Young Learners (YLE). Obejmuje teoretyczne ćwiczenia gramatyczne - uczniowie poznają nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne.

Główne cele kursu:

osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej;
poszerzenie zakresu słownictwa;
wprowadzenie bardziej skomplikowanych zagadnień gramatycznych;
zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych - mówienie, słuchanie i rozumienie, pisanie i czytanie.

Lekcje odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut (są to 2 lekcje x45minut z przerwą) lub 2 razy w tygodniu po 45 minut on-line.

W CENIE:

zestaw kursanta gratis (podręczniki/jeśli będą potrzebne, materiały dodatkowe);
lekcje z native speakerem w ramach kursu;
bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania);
rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń;
certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy;
opieka metodyka.
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności;
ESPRIT BEARDS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.
 
ENGLISH FOR TEENAGERS - Młodzież 14-15 lat  (7-8 kl. SP)
 
Program dla młodzieży kontynuującej naukę języka angielskiego skorelowany z podstawą programową realizowaną w szkołach.

Główne cele programu to:

solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminów szkolnych (egzamin ósmoklasisty);
przygotowanie do kontynuacji nauki na kolejnych poziomach egzaminacyjnych;
praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym;
zapewnienie dobrych ocen w szkole;
wyprzedzanie materiału szkolnego poprzez poszerzanie zasobu słownictwa i wprowadzaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych.

Ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARNESS – budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji, sygnalizowanie konieczności znajomości języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

Lekcje odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut (są to 2 lekcje x45minut z przerwą) lub 2 razy w tygodniu po 45 minut on-line.


W CENIE:

bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki/jeśli będą potrzebne, materiały dodatkowe).
lekcje z native speakerem w ramach kursu.
bieżące informacje dla rodziców (raporty, zebrania).
rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
warsztaty "Egzamin ósmoklasisty - KNOW HOW"
próbny egzamin ósmoklasisty
certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
opieka metodyka.
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
ESPRIT BEARDS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.
 
 
ENGLISH FOR HIGH SCHOOL - Młodzież 16-19 lat  (1-4 kl. LO)
 
Program dla starszej młodzieży będącej na trzecim etapie nauczania (liceum i technikum).

Najważniejsze założenia programu to:
solidna podstawa dla egzaminu maturalnego (w zależności od poziomu kursu - przygotowanie do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym);
praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym, przede wszystkim w kontekstach sytuacyjnych i rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii;
zapewnienie dobrych ocen w szkole;
w przypadku niższych poziomów grup – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole (poziom matury na poziomie podstawowym)
w przypadku wyższych poziomów grup – wyprzedzanie materiału szkolnego (poziom matury na poziomie rozszerzonym)

Lekcje odbywają się 1 razy w tygodniu, trwają 90 minut (są to 2 lekcje x45minut z przerwą) - lub 2 razy w tygodniu po 45 minut on-line.


W CENIE:
bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki/jeśli będą niezbędne, materiały dodatkowe).
lekcje z native speakerem w ramach kursu.
rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
warsztaty "Easy matura" - dla chętnych
próbna matura - dla chętnych
certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
opieka metodyka.
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
ESPRIT BEARDS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.

Język angielski dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, zespołem Aspergera, z autyzmem) prowadzone przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy z uczniem z SPE. 

Zalety kursu:

indywidualne podejście do ucznia;
dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka;
wykorzystanie do nauki odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych (np. multimediów);

Główne cele zajęć:

doprowadzenie kursantów do poziomu w pełni komunikatywnego (dziecko UMIE mówić w języku obcym);
poszerzenie zakresu słownictwa;
wprowadzenie zagadnień gramatycznych;
zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej;
uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki;

Program uwzględnia rozwój we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

Kurs obejmuje 45 minut zajęć raz w tygodniu (lub 2 razy w tygodniu). Poziom komunikacyjny zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera elementy pisania i czytania.

W CENIE:

zestaw kursanta gratis (wszystkie materiały niezbędne do nauki);
lekcje z native speakerem;
bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania);
rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń;
certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy;
opieka metodyka;
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności;

RS


Galeria zdjęć