Kurs Jak się uczyć?

   Celem kursu jest uczenie jak się uczyć i wzmacnianie wiary dzieci we własne możliwości.
      Rozwijamy naturalną zdolność do uczenia się, z którą rodzi się każde dziecko!
     Zwiększamy koncentrację, pracujemy na emocjach, budujemy poczucie własnej wartości.
    Chcemy, żeby każde dziecko było odprężone w szkole - wiemy, że może tak być, jeśli będzie posiadać kompetencje, do których należą m.in.: sprawne, biegłe, szybkie czytanie (większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu), dobre zapamiętywanie (mnemotechniki ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji), umiejętność koncentracji i logiczne myślenie (ułatwiają rozwiązywanie problemów).

      Na kursie:
- rozwijamy umiejętność uczenia się,
- dajemy dzieciom pewność siebie,
- ćwiczymy pamięć,
- uczymy szybkiego czytania i czytania ze zrozumieniem,
- trenujemy koncentrację.


     Po warsztatach uczestnicy będą wiedzieć, co robić, aby:
- poprawić myślenie (analizę i syntezę);
- rozwijać spostrzegawczość (zapamiętywanie wielozmysłowe);
- szybciej czytać;
- rozwijać pamięć długotrwałą i krótkoterminową;
- poprawić koncentrację uwagi i jej podzielność;
- uczyć się szybciej i efektywniej.

     Spotkania: 2 razy w tygodniu, wtorki i czwartki, godz. 16:00, 17:00 

    Honorowy patronat nad zajęciami objął  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 
       Zajęcia JAK SIĘ UCZYĆ? to dla dziecka same korzyści:
- polepszenie pamięci,
- poprawa koncentracji,
- zwiększenie wiary we własne możliwości,
- rozwój kreatywności,
- stymulacja prawej półkuli mózgu,
- trening logicznego myślenia,
- nauka tworzenia notatek,
- znajomość procesu zapamiętywania.    Kurs składa się z trzech etapów: etap I to przede wszystkim praca nad poprawą koncentracji, budowaniu motywacji i chęci do nauki; etap II (bazujący na wiedzy zdobytej podczas etapu I) to trening i polepszenie pamięci, logicznego myślenia, tworzenia notatek; etap III to nauka szybkiego czytania.
    Na każdym z etapów dzieci uczą się, w jaki sposób ułatwić sobie naukę, jak zwiększyć jej efektywność, co robić, żeby szybciej i skuteczniej zapamiętać informacje.
     Każde dziecko ma potencjał, ciekawość świata i chęć uczenia się. Na zajęciach w Akademii Esprit pomagamy to uwolnić.
       Uczymy jak się uczyć!

       Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!