Język angielski

ENGLISH FOR KIDS/ STARTER - Dzieci 8-10 lat (1-3 kl. SP)

Jest to program dla dzieci będących na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej), które rozpoczynają przygodę z językiem angielskim. Uwzględnia podstawę programową realizowaną w szkołach. W ramach kursu prowadzone są lekcje z native speakerem.

Założeniem programu jest wprowadzenie dzieci w podstawy języka angielskiego.

Główne cele zajęć:
- doprowadzenie kursantów do poziomu w pełni komunikatywnego (dziecko UMIE mówić w języku obcym);
- poszerzenie zakresu słownictwa;
- wprowadzenie zagadnień gramatycznych;
- zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej;
- uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki;

Program uwzględnia rozwój we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

Kurs obejmuje 90 minut zajęć (2x45 z przerwą) raz w tygodniu (lub 2 razy w tygodniu 45 minut on-line). Poziom komunikacyjny zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera elementy pisania i czytania.

W CENIE:
- zestaw kursanta gratis (wszystkie materiały niezbędne do nauki);
- lekcje z native speakerem;
- bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania);
- rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń;
- certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy;
- opieka metodyka;
- konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności;
 
ENGLISH FOR JUNIORS/ FLYERS - Młodzież 10-13 lat  (4-6 kl. SP)

Program skierowany do młodzieży będącej na początku drugiego etapu edukacyjnego (klasy 4-6 szkoły podstawowej). Uwzględnia podstawę programową realizowaną w szkołach. W ramach kursu prowadzone są lekcje z native speakerem.

Założeniem programu jest rozwijanie swobodnej komunikacji i przygotowywanie dzieci do toku egzaminacyjnego Cambridge English. Poważna nauka, ale w lekkiej formie z dodatkiem gier, zabaw, ruchu i z wykorzystaniem najnowszych narzędzi (tablety, tablica multmedialna). Kurs kończy się na poziomie A2+ z możliwością zdania egzaminu Cambridge English: Young Learners (YLE). Obejmuje teoretyczne ćwiczenia gramatyczne - uczniowie poznają nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne.

Główne cele kursu:
- osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej;
- poszerzenie zakresu słownictwa;
- wprowadzenie bardziej skomplikowanych zagadnień gramatycznych;
- zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych - mówienie, słuchanie i rozumienie, pisanie i czytanie.

Lekcje odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut (są to 2 lekcje x45minut z przerwą) lub 2 razy w tygodniu po 45 minut on-line.

W CENIE:
- zestaw kursanta gratis (podręczniki/jeśli będą potrzebne, materiały dodatkowe);
- lekcje z native speakerem w ramach kursu;
- bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania);
- rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń;
- certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy;
- opieka metodyka.
- konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności;
- ESPRIT BEARDS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.
 
ENGLISH FOR TEENAGERS - Młodzież 14-15 lat  (7-8 kl. SP)
 
Program dla młodzieży kontynuującej naukę języka angielskiego skorelowany z podstawą programową realizowaną w szkołach.

Główne cele programu to:
- solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminów szkolnych (egzamin ósmoklasisty);
- przygotowanie do kontynuacji nauki na kolejnych poziomach egzaminacyjnych;
- praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym;
- zapewnienie dobrych ocen w szkole;
-wyprzedzanie materiału szkolnego poprzez poszerzanie zasobu słownictwa i wprowadzaniu bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych.

Ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARNESS – budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji, sygnalizowanie konieczności znajomości języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

Lekcje odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut (są to 2 lekcje x45minut z przerwą) lub 2 razy w tygodniu po 45 minut on-line.


W CENIE:
- bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki/jeśli będą potrzebne, materiały dodatkowe).
- lekcje z native speakerem w ramach kursu.
- bieżące informacje dla rodziców (raporty, zebrania).
- rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
- warsztaty "Egzamin ósmoklasisty - KNOW HOW"
- próbny egzamin ósmoklasisty
- certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
- opieka metodyka.
- konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
- ESPRIT BEARDS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.
 
 
ENGLISH FOR HIGH SCHOOL - Młodzież 16-19 lat  (1-4 kl. LO)
 
Program dla starszej młodzieży będącej na trzecim etapie nauczania (liceum i technikum).

Najważniejsze założenia programu to:
- solidna podstawa dla egzaminu maturalnego (w zależności od poziomu kursu - przygotowanie do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym);
- praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym, przede wszystkim w kontekstach sytuacyjnych i rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii;
- zapewnienie dobrych ocen w szkole;
- w przypadku niższych poziomów grup – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole (poziom matury na poziomie podstawowym)
- w przypadku wyższych poziomów grup – wyprzedzanie materiału szkolnego (poziom matury na poziomie rozszerzonym)

Lekcje odbywają się 1 razy w tygodniu, trwają 90 minut (są to 2 lekcje x45minut z przerwą) - lub 2 razy w tygodniu po 45 minut on-line.


W CENIE:
- bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki/jeśli będą niezbędne, materiały dodatkowe).
- lekcje z native speakerem w ramach kursu.
- rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń.
- warsztaty "Easy matura" - dla chętnych
- próbna matura - dla chętnych
- certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
- opieka metodyka.
- konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności.
- ESPRIT BEARDS – odznaczenia dla najlepszych uczniów.

Język angielski dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, zespołem Aspergera, z autyzmem) prowadzone przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy z uczniem z SPE. 

Zalety kursu:
- indywidualne podejście do ucznia;
- dostosowanie metod i form nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka;
- wykorzystanie do nauki odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych (np. multimediów);

Główne cele zajęć:
- doprowadzenie kursantów do poziomu w pełni komunikatywnego (dziecko UMIE mówić w języku obcym);
- poszerzenie zakresu słownictwa;
- wprowadzenie zagadnień gramatycznych;
- zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej;
- uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki;

Program uwzględnia rozwój we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

Kurs obejmuje 45 minut zajęć raz w tygodniu (lub 2 razy w tygodniu). Poziom komunikacyjny zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera elementy pisania i czytania.

W CENIE:
- zestaw kursanta gratis (wszystkie materiały niezbędne do nauki);
- lekcje z native speakerem;
- bieżące informacje dla rodziców (raporty, lekcje pokazowe, zebrania);
- rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń;
- certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy;
- opieka metodyka;
- konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności;

RS


Galeria zdjęć