Język angielski

     Nauka języka angielskiego jest w dzisiejszych czasach koniecznością. W Akademii Esprit prowadzimy warsztaty, na których nasi lektorzy uczą komunikowania się w języku obcym, czyli praktycznego posługiwania się językiem. Dzieci i młodzież bawiąc się - uczą się komunikowania, prawidłowej wymowy, intonacji, zwrotów. Zdobywają także umiejętność poprawnego czytania, rozumienia słuchanego tekstu, poznają reguły gramatyczne.
     Zajęcia w Akademii Esprit są rozwinięciem i uzupełnieniem lekcji szkolnych, tutaj dzieci zdobywają nowe umiejętności, poszerzają swoją wiedzę, a jednocześnie utrwalają i uzupełniają to, co już umieją. Na wyraźne życzenie lektorzy przygotowują do konkretnego sprawdzianu, testu czy egzaminu, tłumaczą i powtarzają materiał realizowany w szkole.

    Dużym atutem wszystkich zajęć są małe grupy, w ramach których dzieci się uczą oraz indywidualne podejście do ucznia. Na zajęciach wykorzystujemy metody aktywizujące, uczymy się przez działąnie, korzystamy z nowoczesnych pomocy - m.in. z tablicy multimedilnej, laptopów, tabletów i ciekawych aplikacji, nie zapominając jednocześnie o tradycyjnych książkach.
     Zajęcia językowe zakończone mogą być uzyskaniem certyfikatu, uczących się j. angielskiego przygotowujemy do zdobycia certyfikatu YLE, a j. francuskiego - certyfikatu Dale. 

    Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Grupy tworzone są na podstawie wieku i umiejętności dzieci:
* 7 - 8 lat, zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
* 9 - 11 lat,  zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
* 12 - 13 lat, zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
* 14 - 15  lat, zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
* 16 - 19 lat, zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut

   Zaparaszmy na pierwsze bezpłatne zajęcia!