Fizjo-Kids

    Fizjo-Kids to zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez specjalistę - fizjoterapeutę. Są to zajęcia ogólnorozwojowe wpływające na rozwój i sprawność fizyczną dzieci, wzmacniające mięśnie, kształtujące i korygujące postawę. Ruch i ćwiczenia są dla najmłodszych niezwykle ważne, a na tych zajęciach dobrego ruchu, energii, sportowych wyzwań nie zabraknie.       Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!

Cele gimnastyki Fizjo-Kids
- Kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała
- Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwaleniu
- Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące i wytrzymałościowe
- Zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń dla danej wady
- Uaktywnienie układów narządów ruchu i krążeniowo oddechowego
- Zwiększenie zakresu ruchu w stawach
- Wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych

Galeria zdjęć