Artystyczna kuchnia

Warsztaty twórcze pozwalające rozwijać zdolności manualne i zamiłowania artystyczne - na warsztatach dzieci mogą rysować, malować, projektować, lepić, wycinać, sklejać – jednym słowem: tworzyć niesamowite dzieła! Przy okazji się kształcą, rozwijają, uwrażliwiają, rozbudzają kreatywność i wyobraźnię, wyrażają własne emocje i realizują marzenia.
Cel naszych działań to pobudzenie wszechstronnego rozwoju.
Udział w zajęciach artystycznych wyposaży dziecko w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu. Młodzi ludzie poznają różne techniki plastyczne oraz nauczą się je stosować. Chętne dzieci mogą wziąć udział w konkursach plastycznych. 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat