Akademia teatralna

Zajęcia teatralne- to wszechtronny rozwój intelektualno - osobowościowy.
Uczestnicy zajęć  mają  możliwość rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności w zakresie sztuki aktorskiej,  a także w zakresie komunikacji interpersonalnej. Jednocześnie  rozwijają swoją twórczą wyobraźnię, kreatywność i spostrzegawczość. Dzięki pracy w grupie dzieci i młodzież kształtują umiejętność współpracy i uczą się odpowiedzialności - co jest bardzo przydatne na wszyskich etapach życia. Dodatkowo nauka poprawnej dykcji i emisji głosu, a także praca z tekstami literackimi zapewni naszym uczestnikom mozliwość lepszego funcjonowania w szkole. Podczas zajęć teatralnych dzieci mają okazję wyładować się w różnych pozytywnych działaniach, w bezpiecznym otoczeniu uczą się prawidłowo reagować i odpowiednio zachowywać w różnych trudnych sytuacjach. Dzieci przyswoją nowe wiadomości i umiejętności, nauczą się obycia i uwrażliwienia na piękno języka ojczystego.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat