Akademia sztuki

Zajęcia artystyczne pozwalające rozwijać zdolności malarskie, rzeźbiarskie, konstruktorskie - na warsztatach dzieci mogą rysować, malować, projektować, lepić, wycinać, sklejać – jednym słowem: tworzyć dzieła! Przy okazji się kształcą, rozwijają zdolności manualne, uwrażliwiają, rozbudzają kreatywność i wyobraźnię, wyrażają własne emocje i realizują marzenia.
Cel naszych działań to pobudzenie wszechstronnego rozwoju.
Udział w zajęciach artystycznych wyposaży dziecko w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu. Młodzi ludzie poznają podstawowe techniki plastyczne oraz uczą się je stosować. Chętne dzieci mogą wziąć udział w konkursach plastycznych. Zajęcia artystyczne odbywają się w pracowni lub w plenerze.
 
Honorowy patronat nad zajęciami objął Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat