Akademia rozwoju

Warsztaty doradztwa zawodowego, podczas których doradca pomaga młodzieży lepiej zrozumieć siebie i w efekcie ułatwić wybór właściwego kierunku kształcenia, szkolenia czy też drogi zawodowej.
Prowadzący pomaga uczestnikom w osiągnięciu lepszego poznania siebie samego. Udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży pomaga w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczestników warsztatów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Warsztaty dla młodzieży