Akademia nauki

Zajęcia na zasadzie korepetycji. Każdy, kto potrzebuje wsparcia w nauce, może umówić się na spotkanie z korepetytorem. Wśród zajęć mamy m.in.: matematykę, fizykę, chemię, język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, geografię, biologię. Nasi nauczyciele pomogą każdemu w pokonaniu szkolnych trudności – a także podniosą kompetencje ucznia w danej dziedzinie. Zajęcia (indywidualne lub w mini-grupie) dbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, w milej atmosferze, prowadzone są przez profesjonalistów, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania - tak, aby uczeń poczuł się komfortowo i w najbardziej efektowny i bezstresowy sposób opanował materiał, z którym w szkole ma kłopoty.
Zajęcia przeznaczone są też dla tych, którzy chcą jak najlepiej zdać ważne szkolne egzaminy, profesjonalnie przygotować się do matury czy na studia.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat