UTW Harmonogram zajęć

1. Program zajęć UTW obejmuje miesiące od października do maja 2018 roku. Inauguracja  roku akademickiego odbędzie się 29 września o godz.15:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka. Wykład inauguracyjny przedstawi prof. dr hab. Tadeusz Sławek. W części artystycznej wystąpi znakomity i bardzo popularny zespół Tekla Klebetnica.
2. Zajęcia w grupach zaplanowanych w harmonogramie zostaną zorganizowane w zależności od ilości zgłoszeń ( 10 osób w grupie)
3. Odpłatność – 8 zł za 1 godz. zegarową  dla członków UTW. Opłata z góry za jeden miesiąc. 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ  DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
ROK AKADEMICKI 2018/2019

Języka angielski - prowadzący zajęcia -  Kotorri Aldin
Grupa początkująca
piątek, godzina 10:30 – 11:30   Akademia Esprit
Grupa średniozaawansowana
środa, godzina 12:00 – 13:00  Akademia Esprit
Grupa zaawansowana
piątek, godzina 11:30 - 12:30  Akademia Esprit
Język niemiecki - prowadzący  zajęcia  - Jerzy Dworak
Grupa - kontynuacja
czwartek , godzina 10:00 – 12:00  Akademia Esprit
Zajęcia Komputerowe - prowadząca zajęcia – Kinga Ludorowska
Grupa początkująca  I    
środa, godzina 16:10 - 17:10   SP-2
Grupa początkująca  II

środa, godzina 17:15 - 18:15   SP-2
Grupa kontynuacja
środa 15:00 - 16:00       SP-2
Taniec liniowy - prowadzący zajęcia – Adam Foks
Grupa I początkująca                      
poniedziałek, godzina 18:00  SP-3 Lipowiec
Grupa kontynująca                    
poniedziałek, godzina 12:30 - 13:30 Akademia Esprit

Joga - prowadząca zajęcia - Alicja Sobańska
Grupa I   
poniedziałek , godzina 14:30 SP-1
Grupa II                      
poniedziałek, godzina 15:30 SP-1
Trening Pamięci - prowadząca zajęcia -  Iwona Kulis
Grupa 
środa, godzina 12:00 – 13:00   Akademia Esprit
Malarstwo - prowadzący - Darek Gierdal
środa, godzina 16:00-18:00 Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej"
Gimnastyka dla Pań - prowadząca zajęcia Iwona Kulis
Grupa
czwartek, godzina 13:45 – 14:45  SP-1
Aquaaerobic w basenie  solankowym w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia
wtorek, godzina 16:00 - 17:00, basen solankowy
Nordic Walking