Trening pamięci

TRENING PAMIĘCI
Trening pamięci doskonali i wzbogaca osoby ćwiczące (niezależnie od wieku) o nowe umiejętności takie jak:
 
 1. Koncentrację uwagi, oraz zdolność do utrzymywania jej przez dłuższy czas
 
 1. Spostrzegawczość
 
 1. Doskonalenie twórczego myślenia
 
 1. Rozwijanie myślenia analityczno - logicznego
 
 1. Budowanie skojarzeń typowych i nietypowych oraz ciągów przyczynowo - skutkowych
 
 1. Doskonalenie pamięci werbalnej i wzrokowej
 
 1. Wzbogacanie słownictwa
Rezultaty jakie można osiągnąć:
   
 
 1. Poprawa myślenia /analizowania i syntezy/
 
 1. Rozwój postrzegania /zapamiętanie wielozmysłowe/
 
 1. Rozwój pamięci trwałej i krótkoterminowej, wraz z umiejętnością selektywnego zapamiętywania materiału
 
 1. Poprawa koncentracji uwagi i jej podzielności
 
 1. Rozwój poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości


Jeśli chcesz się czegoś nauczyć – WYKONUJ TO !!!!