Akademia Esprit – jesteśmy dla każdego: i małego, i dużego!!!

News

12.05.2022

Pomoc psychologiczna dla uchodźców - Projekt dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.

Fundacja Esprit i Akademia Esprit z Ustronia udzielają wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Prowadzą  bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia te odbywają się kilka razy w tygodniu w Akademii Esprit w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 2.
Uchodźcom oferowana jest również pomoc psychologiczna - szczególnie dla dzieci z Ukrainy. Zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadzi specjalista psycholog  z Ukrainy - Pani Viktoria Rushmed. Spotkania umawiane są indywidualnie według potrzeb naszych podopiecznych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.

Organizacja i udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego i językowego, uchodźcom z Ukrainy - dzieciom, młodzieży i dorosłym, indywidualnie i grupowo

 
Sytuacja, w jakiej znalazły się dzieci, młodzież i dorośli - uchodźcy z Ukrainy - powoduje, że bardzo trudno jest im się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Prowadzimy więc działania polegające na organizacji i udzielaniu wsparcia psychologicznego dla wszystkich uchodźców z Ukrainy
Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychologiem, psychoterapeutą. Pierwsze, lub kilka pierwszych spotkań służy dokładnemu rozpoznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej, planów i zamierzeń. Sesje te mają charakter diagnostyczny i kończą się sformułowaniem celu dalszej pracy. Proponowana pomoc i wsparcie są odpowiedzią na zapotrzebowanie licznej grupy uchodźców, którzy zgłosili się do Fundacji z prośbą o wsparcie psychologiczne. Celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do  zmian w zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

Organizacja i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych dla uchodźców z Ukrainy.
Nauka podstaw języka polskiego jest organizowana dla uchodźców z Ukrainy szukających ochrony na terenie Rzeczypospolitej.
            Są to kursanci o specyficznych potrzebach, niemal od samego początku muszą bowiem „umieć odnaleźć się” w nowym środowisku i nowych, niestandardowych sytuacjach komunikacyjnych. Z tego powodu jest to nauka oparta na programach rekomendowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, których treści nauczania będą często wykraczały poza te przewidziane dla poziomu zaawansowania A1.
            Celem kursu językowego jest wyrównanie szans edukacyjnych uczących się i umożliwienie im sprawnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie. Korzystamy z nietypowych rozwiązań metodycznych, które po raz pierwszy pojawiają się w materiałach przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni nauczyciele i pedagodzy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi. Kursy mają za zadanie przygotowanie uczących się do językowo - kulturowej integracji z mieszkańcami Polski jako kraju przyjmującego uchodźców. Osłuchanie z polskim językiem oraz umożliwienie opanowania podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych ułatwiają komunikację i umożliwiają swobodne porozumiewanie się i podjęcie nauki w szkole (w przypadku dzieci) lub pracy (w przypadku dorosłych).

Zapraszamy do fotorelacji:

Link do galerii


Więcej informacji - tel. 664 749 708
powrót do listy