Kadra

Waine Evans

native speaker

     As a qualified TEFL Teacher, a key part of my career is helping students reach their potential, which I work towards by focusing on their needs. It is my goal to combine my range of work experience with my ability to be a compassionate, enthusiastic, intelligent teacher who will make a positive contribution to your School or Business. I have experience Teaching Business English with Hotels, Dentist, Medical Spa’s, and Schools as well as students with a variety of learning disabilities, including dyslexia and autism. I pride myself in creating an environment that accommodates the needs of my individual students while promoting a high level of critical thought and writing skills. Some of my most satisfying experiences as a TEFL teacher have come from helping struggling students to grasp difficult concepts, through a combination of individual activities, and group discussion.
    Jako wykwalifikowany nauczyciel TEFL, kluczową częścią mojej kariery uczyniłem pomoc uczniom w osiągnięciu ich potencjału, nad którym pracuję, koncentrując się na ich potrzebach. Moim celem jest połączenie doświadczenia zawodowego z moją zdolnością bycia współczującym, entuzjastycznym, inteligentnym nauczycielem, który wniesie pozytywny wkład do twojego życia. Mam doświadczenie w nauczaniu języka biznesowego z hotelami, dentystami, przychodniami medycznymi i szkołami oraz studentami z różnymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją i autyzmem. Jestem dumny z tego, że tworzę środowisko, które spełnia potrzeby moich indywidualnych studentów, jednocześnie promując wysoki poziom umiejętności krytycznego myślenia i pisania. Niektóre z moich najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń jako nauczyciela TEFL pochodzą z pomagania uczniom walczącym z trudnościami w zrozumieniu trudnych pojęć, poprzez połączenie indywidualnych działań i dyskusji grupowej.
powrót do listy