Kadra

Anna Matuszewska

logopeda

    Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Podyplomowych
Studiów z Logopedii z komunikacją alternatywną na ATH w Bielsku-Białej;
     Jest terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej. Od 11 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.
      Lubi podróże dalekie i bliskie, dobrą książkę i długie spacery. 

powrót do listy