Fundacja Esprit

Szanowni Państwo,
 
W związku z realizacją projektu/ operacji pn. „Zdobycie wiedzy i umiejętności”
współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” zaprasza do złożenia oferty na:
 
Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie języków obcych, ekonomii, informatyki, komunikacji, umiejętności społecznych oraz wsparcia coachingowego w ramach projektu pn. „Zdobycie wiedzy i umiejętności”.
 
Szczegółowe warunki i opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8
Załacznik nr 9
Załacznik nr 10
Załacznik nr 11
Załacznik nr 12
Załacznik nr 13
Załacznik nr 14
Załacznik nr 15
Załacznik nr 16
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe po zmianie