Fundacja Esprit

   
                 Przekaż Fundacji Esprit w Ustroniu 1% swojego podatku                  

K R S   0 0 0 0 6 1 0 0 6 7

 Fundacja Esprit: 

   - wspiera rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży

  - organizuje dla rodziców pomoc w wychowaniu dzieci

- prowadzi działania aktywizujące i zajęcia kształcące dla seniorów

Sprawozdanie za rok 2018              
NIW - 2018

 

     Fundacja Esprit od początku istnienia daje młodym ludziom szansę na rozwój ich talentów i zainteresowań. Wspiera ogromne przedsięwzięcia takie jak: musical (do tej pory zrealizowaliśmy już trzy spektakle, które obejrzało kilka tysięcy widzów), dwie edycje konkursu kulinarnego EspritChef Junior oraz adresowany do wszystkich dzieci z Ustronia Ustroński Dzień Dziecka, podczas którego bawiło się z nami ponad tysiąc dzieci.

    Fundacja Esprit w 2016 roku założyła i nadal prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, który cieszy się ogromnym powodzeniem.