Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidualna terapia psychologiczna jest prowadzona w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Najważniejszym założeniem terapii TSR jest poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla trudnych sytuacji klienta.
W procesie terapeutycznym skupiamy się na potrzebach klienta, a nie na problemach, na jego zasobach i mocnych stronach, a nie na deficytach i zaburzeniach, na dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach. Perspektywa pracy terapeutycznej jest skoncentrowana na teraźniejszości i przyszłości.
 
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skierowana jest do osób doświadczających trudności psychicznych i odczuwających potrzebę zmiany swojego funkcjonowania. Celem terapii jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobu poradzenia sobie z sytuacją będącą źródłem trudności.

Każde spotkanie ma formę rozmowy, koncentrującej się na teraźniejszości i przyszłości klienta/ki, a także na jej/jego potrzebach, możliwościach, mocnych stronach i dotychczas skutecznych metodach radzenia sobie.
Terapeuta jest kimś, kto towarzyszy klientowi/ce na drodze do najlepszego przezwyciężenia danej trudności, jednak to osoba zgłaszająca się na terapię samodzielnie buduje rozwiązania przy wykorzystaniu swoich możliwości i na bazie wiedzy na temat własnego życia.

Przykladowe wskazania do terapii psychologicznej:

 przeżywane stresu, zaburzeń lękowych, problemów ze snem;
 utrzymujących się zły nastrój;
 problemy z kontrolowaniem emocji;
 problemy adaptacyjne i związane z relacjami interpersonalnymi;
 problemy wychowawcze i rozwojowe u dzieci – nieprawidłowe tempo rozwoju emocjonalnego, problemy z nauką, zachowania agresywne, brak samodzielności, zaburzenia psychosomatyczne u dzieci;
 dylematy zawodowe, wypalenie, chęć wprowadzenia zmian, brak równowagi między pracą, a życiem osobistym;
kłopoty rodzinne o różnym charakterze – trudności komunikacyjne, konflikty;

 zaburzenia psychosomatyczne, a więc objawy lub choroby, które pojawiają się pod wpływem uwarunkowań psychicznych, np. chronicznego stresu;
 trudności z określeniem problemu, który odczuwalny jest jednak jako obciążenie emocjonalne.

Czas trwania TSR to z reguły od kilku do kilkunastu spotkań. O potrzebie kolejnych spotkań decyduje sam klient.
 


Czas trwania sesji terapii: 50 minut
Koszt terapii: 100 - 120złZapraszam do kontaktu: 
Ewelina Wild
Pauilna Damek
e-mail: rodzicowakademia@gmail.com

tel.: +48 606 486 333


https://www.esprit-akademia.pl/kontakt.html

Spotkania terapeutyczne są prowadzone także w trybie on-line.