Coaching indywidualny

Każdy człowiek dokonuje pewnych zmian samodzielnie. Niejednokrotnie jednak spotykamy się z sytuacją, w której z jakiegoś powodu, pomimo szczerych chęci, nie potrafimy pójść dalej, wdrożyć zmiany czy znaleźć rozwiązania. Powodem takiej sytuacji może być brak wiary w siebie, brak wewnętrznej motywacji, niejasność celu, nieklarowność pomysłu czy też brak planu działania.

Jeżeli czujesz, że znalazłeś się w takim właśnie punkcie coaching indywidualny jest odpowiedzią.

Coaching jest skutecznym narzędziem, które da Ci odpowiednie wsparcie w odpowiednim momencie.

Kwestie zwykle poruszane podczas sesji coachingowych:

 brak motywacji do osiągnięcia celu;

 poczucie bycia nie dość dobrą czy złą mamą, tatą, żoną, mężem, pracownikiem, szefem...;
 problemy emocjonalne, praca z destrukcyjnymi emocjami, praca ze stresem;
 poczucie straty bliskiej osoby, dóbr materialnych, miejsca pracy;
 poczucie odrzucenia, bezradności, bezsilności, braku wpływu na swoje życie;
 trudności w relacjach z dziećmi, partnerem, współpracownikami, ludźmi - nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, chęć poprawy relacji;
 poczucie bycia bezradnym rodzicem;
 zmiana głębokich przekonań; 
 zmiana złych nawyków;
 nieśmiałość, asertywność, pewność siebie;
 rozwój osobisty i zawodowy;
 chęć zmiany rzeczywistości, poczucie traconego czasu, poczucie ciągłego braku czasu;
 bardzo silny krytyk wewnętrzny, ograniczający działania i radość zycia.


Co możesz zyskać będąc w procesie coachingu:
 poznać swoje zasoby i możliwości oraz potrzeby;
 poprawę relacji z innymi, partnerami, rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi;
 przygotowanie do zdania egzaminów i rozmów rekrutacyjnych;
 wydostanie się z nałogów;
 znalezienie motywacji do działania, ustalenie celów;

 skuteczność i wytrwałość w działaniu na drodze do realizacji celów;
 nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami i zarządzania czasem;

 wzrost samooceny i poczucia pewności siebie;
 otwartość i gotowość do działania, poszerzenie perspektywy i wdrażanie nowych sposobów myślenia,
 odkrycie obszarów wymagających rozwoju;
 poczucie, że to co robisz ma sens :-).


Spotkania odbywają się na zasadzie klient-coach i koncentrują się na teraźniejszości i przyszłości, na tym na co klient ma wpływ. Polegają na prowadzeniu rozmów z wykorzystaniem metod i narzędzi coachingowych.
Praca coachingowa jest procesem, trwa od 3 do 12 miesięcy, w zależności od tego jak szybko klinet chce osiągnąć zamierzone efekty.

 
Czas trwania sesji: 60 min.
Koszt sesji: 100zł/60min.

Zapraszam do kontaktu: 
Anna Wójcik-Pruszyńska
e-mail: rodzicowakademia@gmail.com

tel.: +48 606 486 333

https://www.esprit-akademia.pl/kontakt.html Sesje są prowadzone także w trybie on-line.