Zajęcia muzyczne i językowe dla maluszków

     W ŚWIECIE MUZYKI, ZAJĘCIA JĘZYKOWE, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
  Najmłodszym dzieciom (od 4-ego miesiąca życia do 4 lat) proponujemy edukacyjne zajęcia W świecie muzyki –  o charakterze muzyczno-ruchowym. Wykorzystują one elementy metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a, systemu Carla Orffa oraz aktywnego słuchania muzyki (ruch uporządkowany muzyką, wspólne muzykowanie, śpiew, granie na instrumentach).
 
Zalety:
- zajęcia wykorzystują aktywny kontakt z muzyką i dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci,
- dają możliwość integralnego wspomagania rozwoju we wszystkich jego sferach:
· motorycznej (zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa),
· poznawczej (wspomaganie funkcji uwagi, pamięci, równoczesne stymulowanie zmysłu wzroku, słuchu
i dotyku),
· emocjonalno-społecznej (funkcjonowanie i współpraca w grupie).

 
W świecie muzyki – to harmonijne wspomaganie rozwoju dziecka dzięki aktywnej zabawie z muzyką.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 4 lat.
Warsztaty trwają 30 minut i odbywają się raz  w tygodniu w grupach 8-10-osobowych.
     
     Najmłodszym proponujemy też naukę języka angielskiego. W formie zabawy dzieci oswoją i osłuchają się z językiem, poznają zwroty, słówka, piosenki.

     Dzieciom od 3 roku życia proponujemy też zajęcia z logopedą, który podczas zabawy nauczy prawidłowego artykułowanie głosek i zadba o poprawny rozwój mowy.

     Zajęcia dla milusińskich mają charakter zabawy i prowadzone sa w niewielkich grupach.

Cennik

Zajęcia muzyczne i językowe dla maluszków
Cena za miesiąc - grupy od 8-10 osób - zajęcia raz w tygodniu (1 zajęcia - 1x30 minut) 100 zł