Zajęcia Młody wojownik

   
 Zajęcia te to nauka sztuki walki (przede wszystkim karate). Zapewniają one harmonijny i zrównoważony rozwój dzieci, wspierają rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny, budują silne poczucie wartości. Sztuki walki są też katalizatorem dla ukształtowania u dziecka pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i koncentracji. Trenując np. karate, dziecko podnosi sprawność fizyczną, zwiększa samokontrolę, uczy się dyscypliny i skupienia.


     Dzieci trenujące sztuki walki uczą się konsekwencji w dążeniu do celu, co jest niezwykłą umiejętnością przydatną w całym naszym życiu. 

    Zajęcia Młody wojownik zapewniają dziecku kompleksowy i zrównoważony rozwój, co niewątpliwie zaprocentuje w przyszłości!


Treningi przeznaczone są dla dzieci od 4 lat.
Odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut.

 Harmonogram zajęć

Cennik

Zajęcia Młody wojownik
Cena za miesiąc - grupy 8-10 osobowe - zajęcia 2 razy w tyg. (1 zajęcia- 1x60 min) 140 zł