Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 
     Dzieci często mają problemy z prawidłową wymową. Niektóre zaburzenia mówienia mijają z czasem, inne wymagają porady i pomocy specjalisty. Mowa ma bowiem duży wpływ na rozwój dziecka, szczególnie na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów, w precyzyjnym komunikowaniu swoich myśli, emocji, poglądów, potrzeb. Stanowi też narzędzie zdobywania informacji. Te dzieci, które źle mówią, zwykle niepoprawnie odtwarzają wyrazy w piśmie, mają też problemy z właściwą komunikacją, a wadliwa wymowa staje się źródłem niechęci wypowiadania się. Niezbędne jest więc, aby mowa dziecka była prawidłowo rozwinięta. Współcześni Rodzice są tego świadomi, dlatego w sytuacjach problemowych szukają pomocy u logopedy.


     ESPRIT proponuje pomoc dzieciom i Rodzicom, organizując specjalistyczne zajęcia  z profesjonalnym logopedą, który, pracując nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną – w efekcie nauczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale także właściwej komunikacji.
     Treści, formy i metody naszych zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie nieprawidłowości wykrytych w mowie. Celem warsztatów jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi, a także stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy i wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej poprze praktyczne wykorzystanie nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń.

Zajęcia z logopedą to zajęcia indywidualne.
Odbywają się - w zależności od potrzeb - jeden, dwa bądź trzy razy w tygodniu i trwają 60 minut.

 

Cennik

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia indywidulane 40 zł