Zajęcia logopedyczne - od 3 roku życia

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - dla dzieci już od 3 roku życia
 
      Świadomi faktu, że prawidłowa wymowa ma duży wpływ na rozwój dziecka, na powodzenie w nauce szkolnej oraz na kontakty i relacje międzyludzkie proponujemy Państwu zajęcia logopedyczne
     Nasze warsztaty to specjalistyczne zajęcia  z profesjonalnym logopedą, który, pracując nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną – w efekcie uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale także właściwej komunikacji.
     
 
     
     Treści, formy i metody naszych zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie nieprawidłowości wykrytych w mowie. Celem warsztatów jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi, a także stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy i wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej poprze praktyczne wykorzystanie nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń.
    

Indywidualne zajęcia z logopedą skierowane są do dzieci już od 3 roku życia.
Odbywają się - w zależności od potrzeb - jeden, dwa bądź trzy razy w tygodniu i trwają 60 minut.

 

Cennik

Zajęcia logopedyczne - od 3 roku życia
Zajęcia indywidulane 50 zł