Zajęcia dla maluszków - W świecie muzyki

     W świecie muzyki – to zajęcia o charakterze muzyczno-ruchowym przeznaczone dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Wykorzystują elementy metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a, systemu Carla Orffa oraz aktywnego słuchania muzyki (ruch uporządkowany muzyką, wspólne muzykowanie, śpiew, granie na instrumentach).
 
Zalety:
- zajęcia wykorzystują aktywny kontakt z muzyką i dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci,
- dają możliwość integralnego wspomagania rozwoju we wszystkich jego sferach:
· motorycznej (zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa),
· poznawczej (wspomaganie funkcji uwagi, pamięci, równoczesne stymulowanie zmysłu wzroku, słuchu
i dotyku),
· emocjonalno-społecznej (funkcjonowanie i współpraca w grupie).
 
W świecie muzyki – to harmonijne wspomaganie rozwoju dziecka dzięki aktywnej zabawie z muzyką.

Zajęcia przeznaczone są dla w wieku od 4 miesięcy do 4 lat.
Warsztaty trwają 30 minut i odbywają się raz razy w tygodniu w grupach 8-10-osobowych.

Cennik

Zajęcia dla maluszków - W świecie muzyki
Cena za miesiąc - grupy od 8-10 osób - zajęcia raz w tygodniu (1 zajęcia - 1x30 minut) 100 zł