Zajęcia artystyczno - ceramiczne

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
 
     W każdym dziecku drzemie artysta – zajęcia artystyczne oferowane przez ESPRIT pozwalają odkryć wszystkie plastyczne talenty młodych ludzi. Na naszych warsztatach mali twórcy mają okazję rozwinąć swoje zdolności malarskie, rzeźbiarskie, konstruktorskie - zostaną bowiem zabrani w krainę sztuki, gdzie będą rysować, malować, projektować, lepić, wycinać, sklejać – jednym słowem: tworzyć dzieła! Przy okazji będą się kształcić, rozwijać zdolności manualne, wyrażać własne emocje i realizować marzenia.
     Cel działań naszej pracowni artystycznej to m. in. pobudzenie wszechstronnego rozwoju, w związku z tym w ramach zajęć są warsztaty kształcące umiejętność szukania inspiracji we współczesnym świecie, rozbudzające zainteresowanie sztuką, przybliżające różne dyscypliny artystyczne.
   Zajęcia plastyczne to także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Będą to zajęcia projektowe, kształcące umiejętność przekładania myśli twórczej na język sztuki użytkowej (w tym ecodesign - z wykorzystaniem materiałów wtórnych lub ulegających biodegradacji). Dzieci poznają projektowanie graficzne (piktogram/logotyp, okładka książki, plakat reklamowy, ilustracja do tekstu literackiego lub utworu muzycznego - okładka płyty, projekt tkaniny - deseń, autorski T- shirt itp.)
       Zajęcia artystyczne oferowane przez ESPRIT rozwijają też sprawność manualną. Dzieci będą tworzyć „Origami”, co rozwija wyobraźnię przestrzenną i poprzez to ułatwia naukę matematyki i relacji przestrzennych.


    W cyklu zajęć znajdują się tez warsztaty skupiające się na formach plastycznych w przestrzeni (scenografia, instalacja, rzeźba, street art, architektura) Razem z dziećmi przekonamy się, jak przestrzeń, w której prezentujemy sztukę, wpływa na jej odbiór. 
       Podczas zajęć dzieci wykonują płaskorzeźby, postacie, zwierzęta domowe i ptaki duże i małe, maski, wyroby własnego projektu, odlewy z form roboczych płaskich i przestrzennych, formy inspirowane naturą, portret, świecznik, zegar, szkatułki, kafle, patery, małe i duże naczynia użytkowe, ramki na obrazki i zdjęcia, kominki, pojazdy, domki, ozdoby świąteczne i wiele innych.        
     Udział w zajęciach artystycznych wyposaży dziecko w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu. Młodzi ludzie poznają podstawowe techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika) oraz nauczą się je stosować. Chętne dzieci mogą wziąć udział w konkursach plastycznych.
     Na naszych zajęciach młodzi ludzie będą mieć możliwość wypowiadania się za pomocą różnorodnych środków artystycznych – będą uczyć się komunikowania się poprzez dzieło jak i umiejętnego jego przedstawiania. Efektem tego będzie wernisaż prac dzieci, podsumowujący działalność pracowni plastycznej, na którym nastąpi przedstawienie młodych twórców i ich dzieł.
          Zajęcia artystyczne odbywają się w pracowni lub w plenerze – wszak cały świat jest wielkim dziełem sztuki. Uczestnicy zostają przez nas wyposażeni we wszystkie niezbędne akcesoria – od kartki papieru, poprzez farby – aż po sztalugi.
    
      Honorowy patronat nad zajęciami objął Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
W ramach współpracy wykładowcy i studenci uniwersytetu będą prowadzić w Akademii Esprit wybrane zajęcia, dzieląc się z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą i umiejętnościami. Uczestnicy zajęć będą brali udział w zajęciach na uniwersytecie, a ich prace będą ukierunkowywane przez praktyków uczelni.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w grupach 8-10-osobowych, trwają 60 minut.
Na cały cykl warsztatów składają się 35 zajęcia.
W Akademii ESPRIT oferujemy też profesjonalną i rzetelną pomoc w skompletowaniu „teczki” na wyższe uczelnie plastyczne.

Cennik

Zajęcia artystyczno - ceramiczne
Cena za miesiąc - grupy 8-10 osobowe - zajęcia 1 raz w tyg.(1 zajęcia - 1x60 min) 90 zł