Dysleksja/dysgrafia to nie problem

     Dysleksja  jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zwykle niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; problemy nie są rezultatem ogólnego opóźnienia rozwojowego ani zaburzeń sensorycznych dziecka. Dysleksja przejawia się w postaci różnorodnych trudności w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, wśród których oprócz trudności z czytaniem występują też problemy z ortografią i prawidłową pisownią wyrazów.
     Dysgrafia u dzieci - pisanie wydaje się większości z nas bardzo prostą czynnością. Jest ona jednak bardzo złożona: wymaga odpowiedniej koordynacji ruchowejzręcznościznajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe skoordynowanie tych wszystkich czynników i utrudnia, a nawet uniemożliwia, pisanie. Poważnie utrudnia to życie dziecku, szczególnie, że najczęściej osoby z dysgrafią nie mają żadnych deficytów intelektualnych, a rozwój dziecka pod każdym innym względem jest poprawny.

     Jeśli Twoje dziecko ma problem i podejrzewasz u niego dysleksję lub dysgrafię - zapraszamy na nasze zajęcia. Wykwalifikowany pedagog pomoże mu przezwyciężyc trudności, pokaże, jak ćwiczyć i jak się uczyć - a wszystko w przyjaznej, miłej atmosferze, wolnej od szkolnego stresu i pośpiechu. 
 
 
Zajęcia odbywają się - w zależności od potrzeb - jeden, dwa bądź trzy razy w tygodniu i trwają 60 minut.